Newsletter

สรุปกิจกรรมภายนอกสมาคม ของปี 2558
1
09
Jul
3-5 กรกฎาคม 2562 – ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6
3-5 กรกฎาคม 2562 - ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 "สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งจัดนิทรรศการภายในงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"
Posted in: Newsletter,
1
01
Apr
22 มีนาคม 2562 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของนายจ้างต่อประกันสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่ได้จากประกันสังคม” โดยนายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3E กับภาษีของผู้ประกอบการ” โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. "
Posted in: Newsletter,
พบอธิบดี21ม.ค.62_190121_0030
02
Feb
21 มกราคม 2562 – เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยนำคณะกรรมการ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายเกี่ยวกับปุ๋ยและเคมีเกษตร ร่วมกับอีก 3 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
7thCACAsiaSummit_190131_0004
02
Feb
21 พฤศจิกายน 2561 – งาน 7th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมงาน 7th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT Sub-council of Chemical Industry เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในการนี้คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Perspective of Local Fertilizer Production in Thailand" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "
Posted in: Newsletter,
S__5521451
02
Feb
13-20 พฤศจิกายน 2561 – ท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน อิสราเอล-อียิปต์
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Newsletter,
2YVP30Aug
10
Sep
30 สิงหาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานวายวีพี
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ให้เข้าใจในกระบวนการผลิต กระบวนการกระจายสินค้าปุ๋ย กระบวนการควบคุมคุณภาพปุ๋ยในทุกๆ ขั้นตอน และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามที่ได้มีการเข้าพบนายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิก ไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับทราบในประเด็นปัญหาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการในอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเกษตรกรของประเทศต่อไป [/vc_column_text]
Posted in: Newsletter,
ประชุมกม.ปุ๋ย9ส.ค.61_180822_0019
03
Sep
9 สิงหาคม 2561 – ประชุมหารือการขอเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปุ๋ย
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Uncategorized,
50614(1)
03
Sep
10 กรกฎาคม 2561 – ประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย

“สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้จัดประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย และหาข้อสรุปภายในสมาคม เพื่อเสนอยังกรมวิชาการเกษตรให้จัดการสัมมนา และหารือร่วมกันต่อไประหว่างสมาคมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและส่วนราชการ โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.”

Posted in: Newsletter,
S__11780237
12
Jul
3 กรกฎาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์ขอเข้าพบนายกสมาคม
ด้วยพรรคประชาธิปัตย์ได้นำคณะเข้าพบนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อขอทราบประเด็นปัญหาต่างๆ ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปุ๋ย ที่ต้องการให้ภาครัฐนำไปจัดทำเป็นนโยบายและแก้ไขในอนาคต ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ กทม. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Knowledge,
ฟิวเจอร์ ครอฟ_180628_0002
12
Jul
27 มิถุนายน 2561 – ตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิก
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิกใหม่ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย 1. คุณมาริชสา สิริธราโชติ 2. คุณบรรจบ หนูฤทธิ์ เพื่อนำผลการตรวจมาเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ฟิวเจอร์ ครอฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เขตสะพานสูง กทม. 2. บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Newsletter,
ประชุมสามัญ14มิ.ย08
18
Jun
14 มิถุนายน 2561 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-20.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อบังคับของสมาคม รวมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยคุณทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร” และการบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนของธนาคารเกียรตินาคิน โดยคุณกิตติโชติ์ รำพรรณ หัวหน้าภาคธนบดีธนกิจภูมิภาค และ คุณเบ็ญจวรรณ มหัตโกมล ผู้ช่วยหัวหน้าภาคธนบดีธนกิจภูมิภาค ในหัวข้อ “สร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆสไตล์คุณ และบริหารภาษีด้วย LTF/RMF” และงานเลี้ยงสังสรรค์หลังจบการประชุม
Posted in: Newsletter,
S__10575981
24
Apr
22 มีนาคม 2561 – ตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิก
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิกใหม่ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย 1. คุณมาริชสา สิริธราโชติ 2. คุณบรรจบ หนูฤทธิ์ 3. ดร.ประเสริฐ สุดใหม่ 4. คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย 5. คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง เพื่อนำผลการตรวจมาเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บจก.อาร์ พี เอ็น อกริคัลเจอร์ ณ โกดังบางปะอินชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 2. บจก.รวีภัทรไบโอเทค อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Newsletter,
DSC_2971
05
Mar
28 กุมภาพันธ์ 2561 – งานเลี้ยงสังสรรค์ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

Posted in: Newsletter,
Rally10-11ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0013
15
Feb
10-11 กุมภาพันธ์ 2561 – TFPTA Family Rally
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ TFPTA ภายใต้ชื่อ โครงการ “TFPTA Family Rally” เส้นทางหนองแซง สระบุรี–ไร่อรุณวิทย์ ปากช่อง นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนสมาชิกผู้ผลิตในวงการเกษตร เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ผลิต กระชับมิตร เข้าถึงเพื่อนสมาชิกในสมาคมฯ รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าปุ๋ย นอกจากจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมปลูกป่าเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ และร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในระหว่างเส้นทางด้วย และในวันที่สองของกิจกรรม ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “ภาษี Digital 3E : E-payment, E-invoice, E-receipt” โดยวิทยากรจากสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 คุณอาทร ศรีเชียงสา มาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมฯ ด้วย
Posted in: Newsletter,
5122
22
Dec
22 ธันวาคม 2560 – สัมมนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 การคาดการณ์แนวโน้มปี 2561 และสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาคเกษตรและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และเกษตรกร
Posted in: Newsletter,
S__158458001
15
Dec
12-15 ธันวาคม 2560 – งานประชุมวิชาการนานาชาติ ESAFS 2017
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมดินแห่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 (13th ESAFS 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนทั้งหมด 12 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ และในการนี้สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยคุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ และ คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ กรรมการบริหารสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Perspective of Local Fertilizer Production in Thailand” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ด้วย
Posted in: Newsletter,
IMG_0230
08
Dec
7 ธันวาคม 2560 – งาน CAC Asia Summit 2017 ครั้ง 6
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด งาน CAC Asia Summit 2017 ครั้ง 6 โดยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ร่วมกับ CCPIT Sub-Council of Chemical Industry (CCPIT CHEM), Vietnam Pesticide Association (VIPA), Indonesian National Pesticide Society (HMPN) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Ballroom & Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าของจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในเรื่องเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ในงานมีกิจกรรมออกบูธ พบปะระหว่างผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการ และความสามารถในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันทางธุรกิจในอนาคตต่อไป
Posted in: Newsletter,
วิสามัญ6ธ.ค.60_๑๗๑๒๐๗_0004
08
Dec
6 ธันวาคม 2560 – ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2560
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่และแถลงนโยบาย แผนงานและโครงการในการบริหารงานของสมาคม ให้สมาชิกทราบ รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มาบรรยายในหัวข้อ "แนวนโยบายการควบคุม กำกับ ดูแล พัฒนาการผลิตและการใช้ปุ๋ยและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นของกรมวิชาการเกษตร" ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก
Posted in: Newsletter,
S__153804802
27
Nov
15-17 พฤศจิกายน 2560 – จัดนิทรรศการในงานสัมมนาของกรมส่งเสริมการเกษตร
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับเขต จังหวัด และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องแม่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยเคมีทั่วไป ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการนี้สมาคมฯ ได้จัดทำตัวอย่างปุ๋ยจำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรประจำศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนด้วย"
Posted in: Newsletter,