Newsletter

27 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย โดยคุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Posted in: Newsletter,
ประชุมกรมส่งเสริมฯ5เม.ย.64_210407_1
5 เมษายน 2564 ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นำโดย คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ, คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการ, คุณเพิ่มพูน โรจนสกุล คณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย นำโดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช และคณะ ได้เข้าร่วมหารือโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งกรมฯ ได้ขอแนวทางความร่วมมือจากสมาคม ในการสนับสนุนให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน ตามนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร และแนวทางในการขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ไปสู่แปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้ศดปช.มีความเข้มแข็ง สามารถจัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผสมปุ๋ยใช้เองในชุมชน และดำเนินธุรกิจชุมชนได้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร  

Posted in: Newsletter,
ประชุมกก.264-10มี.ค.64_210311_0
10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564
สมาคมฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ
Posted in: Newsletter,
2 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการปุ๋ยครั้งที่ 1/2564

คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปุ๋ย ครั้งที่ 1/2564 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ 2 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Posted in: Newsletter,
01
25 ธันวาคม 2563 เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สมาคมฯได้นำคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ร่วมกับอีก 2 สมาคม (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งใหม่และรับทราบนโยบาย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
S__1064965
24-25 พฤศจิกายน 2563-ร่วมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนงานศดปช.-กรมส่งเสริมการเกษตร
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ "โมเดลธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน" โดยคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและเวทีชุมชน จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา
Posted in: Newsletter,
20201119_141945
19 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะทำงาน Dream Team เพื่อหารือเรื่องการบริหารงานสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ"
Posted in: Newsletter,
S__24428562
3 กันยายน 2563 เสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเข้าร่วมงานเสวนา "เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย" ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กทม.
Posted in: Newsletter,
ประชุมสามัญ62-11ก.ย.63_200915_7
11 กันยายน 2563 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดคดีปุ๋ย” โดย ว่าที่ ร.อ.ธีระ เตชเจริญพานิช อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Posted in: Newsletter,
a1
2 กันยายน 2563 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเข้าร่วมประชุม

“2 กันยายน 2563 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการจัดทำแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร”

Posted in: Newsletter,
16534
6 สิงหาคม / 27 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการสมาคม
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 และ 4 (ชุดรักษาการ) พร้อมด้วยคณะทำงาน Dream Team เพื่อหารือเรื่องการบริหารงานสมาคมฯ ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ"
Posted in: Newsletter,
02
20 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 3/2563
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตรฯ บางเขน "
Posted in: Newsletter,
01
18 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทั้ง 3 ส่วน, การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ, การร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ, การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและตรวจติดตาม ตลอดจนการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
01
30 มกราคม 2563 การประชุมแผนการจัดทำโครงการส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมแผนการจัดทำโครงการส่วนลดราคาปุ๋ย โดยกรมวิชาการเกษตรได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินการ ในส่วนของวิธีการดำเนินการและช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อให้ถึงมือเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
01
10 มกราคม 2563 การประชุมจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
Posted in: Newsletter,
01
8 มกราคม 2563 การประชุมจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย ตามที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
30
23 ธันวาคม 2562 – การเยี่ยมชมโรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นำคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ยและการสาธิตเครื่องตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ณ โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถือเป็นกิจกรรมในโครงการสมาชิกสัมพันธ์ตามนโยบายของสมาคมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ยระหว่างสมาชิก "
Posted in: Newsletter,
11
27 พฤศจิกายน 2562 – กรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมโรงงาน YVP
Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/11-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/21-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/31-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/41-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/5-800x563.jpg): failed [...]
Posted in: Newsletter,
1
25 พฤศจิกายน 2562 – 8th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) เข้าร่วมงาน 8th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT CHEM, organizer เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรจากนานาประเทศทั่วโลก ในการนี้ผู้แทนของสมาคมฯ คือ ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Product Demands of Fertilizers in Thailand" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กทม. "
Posted in: Newsletter,
visaman5
1 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562
Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/visaman1-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 Warning: imagejpeg(/home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-content/uploads/2019/11/visaman11-800x563.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/tfptacom/domains/tfpta.com/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 423 " เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตลอดสมัยของคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ซึ่งหมดวาระลงในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นั้น และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปี 2562-2564 ซึ่งนางวรารัตน์ วีรยวรางกูร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ยที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดยวิทยากร ว่าที่ร.อ.ธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท [...]
Posted in: Newsletter,