NEWSLETTER

พบอธิบดี21ม.ค.62_190121_0030
02
Feb
21 มกราคม 2562 – เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยนำคณะกรรมการ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายเกี่ยวกับปุ๋ยและเคมีเกษตร ร่วมกับอีก 3 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
7thCACAsiaSummit_190131_0004
02
Feb
21 พฤศจิกายน 2561 – งาน 7th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมงาน 7th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT Sub-council of Chemical Industry เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในการนี้คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Perspective of Local Fertilizer Production in Thailand" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "
Posted in: Newsletter,
S__5521451
02
Feb
13-20 พฤศจิกายน 2561 – ท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน อิสราเอล-อียิปต์
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Newsletter,

POPULAR BOOKS